สำรวจหน้างานฟรี
TP BUGS AND CCTV

กำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อ

ชีววิทยาปลวก

         ปัจจุบันพบแล้วประมาณ 2,750  ชนิด ใน 7 วงศ์  มีขนาดตั้งแต่ขนาดจิ๋วถึงขนาดใหญ่   ปากเป็นแบบกัดกิน  
มีปีกลักษณะเป็นแผ่นเยื่อบาง (membranous) ชนิดที่มีปีก
มีตารวมเจริญดี ทั้งปีกหน้าและปีกหลังมีลักษณะใกล้เคียงกันมาก จนเกือบเรียกได้ว่าเท่ากัน  ชนิดที่ไม่มีปีกอาจมีหรือไม่มีตารวม
 หรือไม่มีเลยหนวดส่วนใหญ่มีขนาดสั้น  ส่วนใหญ่เป็นแบบสร้อยร้อยลูกปัด (moniliform)
บางชนิดเป็นแบบเส้นด้าย (filliform) จำนวน 9 – 30 ปล้อง  ชนิดที่มีปีก 2 คู่ จะมีขนาดเท่ากันทั้ง 2 คู่
สามารถสลัดปีกทิ้งได้ ขาเป็นแบบใช้เดิน (walking legs)  ฝ่าเท้าส่วนใหญ่มี 4 ปล้อง แต่บางชนิดมีถึง 6 ปล้อง  มีปล้องท้องทั้งหมด 10 ปล้อง
และจะพบรยางค์ที่ส่วนท้อง (styli)  1 คู่  (ปลวกในวงศ์ Mastotermitidae และ Hodotermitidae รยางค์มี 5 – 8 ปล้อง แต่ในวงศ์อื่นพบเพียง 2 ปล้อง)

 

     ปลวกมีการแบ่งเป็นวรรณะ (case) ต่างๆ  ดังนี้

1) วรรณะสืบพันธุ์ (primary reproductive caste) ประกอบด้วยปลวกแม่รังหรือนางพญา (queen)  และปลวกพ่อรัง (king) เป็นปลวกที่มีปีก  อวัยวะเพศ และตารวมที่เจริญดี  ใน 1 รัง จะมีแม่รังเพียง 1-2 ตัว แต่อาจมีพ่อรังได้หลายตัว  แม่รังและพ่อรังจะอาศัยอยู่ในโพรงนางพญา (hollow  royal  chamber)  ซึ่งตั้งอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของรังเพื่อปกป้องแม่รัง  แม่รังมีขนาดใหญ่มากที่สุด ถ้าเทียบปลวกงานเป็นมนุษย์ แม่รังจะมีน้ำหนักมากถึง 10 ตัน (10,000 กก.) และมีอายุยืนยาว  บางชนิดมีอายุถึง 50 ปี

2) วรรณะสืบพันธุ์รอง (primary reproductive caste) ประกอบด้วยปลวกที่มีปีกสั้นมาก  ตารวมขนาดเล็ก  หรือบางทีอาจเป็นปลวกที่ไม่มีปีก  มีลำตัวขาวซีด  ดูคล้ายปลวกงาน  ทำหน้าที่ทดแทนแม่รังในการแพร่พันธุ์

3) วรรณะปลวกงาน (worker caste) ประกอบด้วยปลวกตัวอ่อน  และตัวเต็มวัยที่เป็นหมัน  มักไม่มีตารวม กรามมีขนาดเล็ก  ไม่มีปีก   ลำตัวอ่อนนุ่มขาวซีด  มองดูคล้ายมด  จึงมีคนเรียกปลวกงานว่า มดขาว (white ants) จัดว่าเป็นวรรณะแรงงานหลักของรัง  ทำหน้าที่เก็บสะสมอาหารและป้อนอาหารให้แม่รัง ปลวกทหาร และปลวกตัวอ่อนที่เกิดใหม่  ทำความสะอาดระหว่างปลวกงานด้วยกันเอง ตลอดจนถึงการซ่อมแซมและต่อเติมรังใหม่  ตลอดจนถึงทางเดินภายในรัง  รวมถึงการเพาะเลี้ยงราไว้เป็นอาหาร

4) วรรณะปลวกทหาร (soldier caste) ประกอบด้วยปลวกตัวเต็มวัยที่เป็นหมัน ลำตัวใหญ่กว่าปลวกงาน  อาจมีหรือไม่มีตารวม หัวกะโหลกเป็นเกราะแข็ง  มีกรามขนาดใหญ่  หรือบางทีขยายยาวลักษณะเป็นคีม ใช้ต่อสู้กับผู้รุกราน   ปลวกใน วงศ์ย่อย (sub-family Nasutitermitinae) ปลวกทหารสามารถปล่อยของเหลวจากส่วนหัวยื่นยาวคล้ายจมูกหรืองวงใช้ขับไล่ศัตรู  หรืออาจมีรูเล็กๆบนส่วนหัวที่เรียกว่า fontanelle ไว้ปล่อยสารขับไล่ศัตรู

กำจัดปลวก wisdom คือผลงานของ Wisdom termite bait

กำจัดปลวก wisdom คือผลงานของ Wisdom termite bait
ระบบสถานีเหยื่อป้องกัน กำจัดปลวก wisdom คือผลงานของ Wisdom termite bait เหยื่อกำจัดปลวกทรงพลังที่ครบ 45 วันของการกำจัด เราพบปลวกเริ่มตายในกล่องกล่องสถานีอย่างชัดเจนมากWisdom termite bait เป็นเหยื่อที่ดึดดูดปลวกอย่างยอดเยี่ยม สามารถดึงดูดปลวกวรรณะสืบพันธุ์สำรองให้ออกมาในช่วงสุดท้ายของการกำจัดซึ่งถ้าพบอาการนี้เรามั่นใจได้เลยว่าปลวกรั้งนี้ถูกกำจัดหมดเกลี้ยงอย่างแน่นอนโดยปลวกเหล่านี้คือปลวกที่กำลังจะถูกปล่อยออกไปเป็นแมลงเม่าเพื่อไปสร้างรังใหม่ มันจะถูกผลิตขึ้นจากรังปลวกที่มีอายุ 3-5 ปี ขึ้นปีขึ้นไปแต่สุดท้ายก็ถูกทำลายอย่างราบคาบด้วยเหยื่อทรงพลัง Wisdom termite bait