สำรวจหน้างานฟรี
TP BUGS AND CCTV

บริการกำจัดปลวก

กำจัดปลวก ด้วยระบบเหยื่อ

ระบบเหยื่อกำจัดปลวกคือการกำจัดปลวกด้วยวิธีการใช้อาหารเป็นตัวล่อปลวกและฆ่าปลวกโดยใช้ตัวปลวกเป็นตัวนำพาอาหารนี้  ไปให้กับปลวกทุกตัวในรัง อาหารนี้นั้นจะต้องบริสุทธิ์และจะต้องซ่อนความเป็นพิษไว้ภายในโดยไม่ให้ปลวกรู้ตัวนักวิทยาศาสตร์จึงสร้างระบบเหยื่อกำจัดปลวกนี้ให้ออกฤทธิ์ช้าๆ ใช้เวลาในการกำจัดประมาณ 2 เดือน ไม่ทำให้ปลวกตายทันที เพราะถ้าปลวกตายทันที หรือตายอย่างรวดเร็วภายใน  7-14  วัน ปลวกจะไม่ตายทั้งรังและปลวกจะกลับมาทำลายใหม่ซึ่งร้ายแรงกว่าเดิม เมื่ออาหารนี้ถูกกินเข้าไปอย่างเร็วร่างกายของปลวกก็จะเจริญเติบโตเร็วขึ้นการลอกคราบก็จะเกิดขึ้นเร็วตามไปด้วย นั้นเป็นผลลัพท์จากกระบวนการ metabolism ซึ่งจะทำให้ปลวกเจริญเติบโตนั้นเอง ( เหยื่อกำจัดปลวกบางชนิดสามารถทำให้ปลวกกินได้อย่างช้าๆ เมื่อถึงกำหนดช่วงเวลาที่ปลวกต้องลอกคราบเหยื่อนี้จะถูกกินในปริมาณที่ไม่มาก หรือใช้เหยื่อในการกำจัดไม่มาก )

กำจัดปลวกด้วย ระบบเคมี

กำจัดปลวกด้วยการเจาะปักอัดน้ำยาลงดิน เป็นการเจาะบ้านที่สร้างเสร็จแล้วไม่มีระบบท่อเพื่อทำซ่องเซอร์วิสอัดน้ำยา เลยจะเป็นต้องให้เคมีทั่วถึงบ้านจำเป็นต้องเจาะพี้นเพื่อให้การส่งน้ำยาลงไปไต้บ้านครอบคุม และป้องกันปลวกเข้ามาทำรังในบ้าน

การวางสถานีปลวก

สำหรับวิธีการป้องกันปลวกอีก 1 วิธีที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันคือ การป้องกันปลวกด้วยสถานีฝังดินรอบๆ ตัวบ้าน หรือ In-ground station ซึ่งวิธีนี้เป็นการป้องกันเชิงรุกโดยใช้หลักการคือเราจะวางสถานีรอบๆบ้านห่างกัน 2-3 เมตรซึ่งระยะห่างที่ดีที่สุดคือ ทุกๆ 2 เมตร จากนั้นเราจะใส่ไม้ล่อเข้าไปในสถานีแล้วเราจะเปิดตรวจสถานีทุกๆ 30 วัน

การวางท่อป้องกันปลวก

การป้องกันปลวกสำหรับก่อนก่อสร้างอาคาร (Pre) เป็นการป้องกันปลวกไม่ให้ปลวกเข้ามาในพื้นที่ โดยการวางท่อ (PVC หรือ HDPE PN10) ตามแนวคานใต้พื้นอาคาร ก่อนทำการเทปูน พร้อมทั้งราดสารเคมีไล่ปลวกลงบนผิวดินใต้บ้าน การมีท่อกำจัดปลวกใต้บ้านอยู่แล้ว จะเป็นประโยชน์ในการจ่ายสารเคมีเข้าท่อใต้บ้านในอนาคต โดยที่ไม่ต้องเจาะพื้นบ้าน

การอัดเคมีเข้าท่อ

การกำจัดแมลงสาบ

การกำจัดหนู

 มีวิธี ดังต่อไปนี้
1. กำจัดหนูด้วยเหยื่อพิษ
2.การกำจัดหนู ด้วยการวางกระดานกาว
3. การกำจัดหนูด้วยวิธีกล คือ กรงดักหนู