สำรวจหน้างานฟรี
TP BUGS AND CCTV

บริการกำจัดแมลงสาบ

  ทำไม?? เราต้องควบคุมกำจัดแมลงสาบลักษณะนิสัยของแมลงสาบ แมลงสาบสามารถกินอาหารได้ทุกชนิดกินได้ทั้งพืชและสัตว์ ซากสัตว์หรือแมลงที่ตายแล้ว กินอาหารประเภทแป้งหรือน้ำตาลกินน้ำลายเสมหะ อุจจาระ กระดาษ หรือแม้แต่ผ้า ชอบกินอาหารตอนกลางคืนและถ่ายอุจจาระออกมาตลอดทางที่เดินผ่านส่วนใหญ่ไม่ชอบบิน ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
ประโยชน์จากการควบคุมแมลงสาบป้องกันการสูญเสียภาพพจน์เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายลดการปนเปื้อนและเปรอะเปื้อนอาหารลดความกลัวป้องกันความเสียหายสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง – ลูกจ้าง

ลักษณะทั่วไปของแมลงสาบ

ความแตกต่างแมลงสาบตัวผู้ & ตัวเมีย

วงจรชีวิตของแมลงสาบ Life Cycle of cockroach

ชนิดของแมลงสาบที่พบโดยทั่วไปมี 4 ชนิด แมลงสาบอเมริกัน (American cockroach)vแมลงสาบเยอรมัน (German cockroach) แมลงสาบโอเรียลเตล (Blatella orientalis) แมลงสาบแถบสีน้ำตาล (Brown-banned cockroach)

วิธีกำจัดแมลงสาบ

หากต้องการกำจัดแมลงสาบ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. รักษาบ้านของคุณให้สะอาด: แมลงสาบเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่สกปรกและเกะกะ ทำความสะอาดบ้านของคุณเป็นประจำ โดยเฉพาะห้องครัวและพื้นที่เก็บอาหาร
2. ปิดรอยแตกร้าวและรอยแยก: แมลงสาบสามารถเข้ามาในบ้านผ่านช่องเปิดเล็กๆ ได้ ปิดรอยแตกหรือช่องว่างในผนัง หน้าต่าง และประตูเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าไป
3. กำจัดแหล่งอาหาร: เก็บอาหารไว้ในภาชนะบรรจุภัณฑและทำความสะอาดสิ่งที่หกทันที แมลงสาบชอบเศษอาหาร ดังนั้นการรักษาความสะอาดในครัวจะทำให้พวกมันท้อใจ
4. ใช้เหยื่อหรือกับดักแมลงสาบ: วางเหยื่อหรือกับดักแมลงสาบในบริเวณที่คุณสงสัยว่าพวกมันทำกิจกรรม เหยื่อเหล่านี้มียาฆ่าแมลงที่จะดึงดูดและฆ่าแมลงสาบ
5 ใช้ยาฆ่าแมลง: หากการระบาดรุนแรง คุณอาจต้องใช้ยาฆ่าแมลง เลือกผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อการควบคุมแมลงสาบโดยเฉพาะและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวัง
6 โทรหาบริษัทกำจัดแมลงมืออาชีพ: หากการรบกวนยังคงอยู่แม้ว่าคุณจะพยายามแล้วก็ตาม คุณอาจต้องโทรหาบริการกำจัดสัตว์รบกวนจากมืออาชีพ พวกเขามีความเชี่ยวชาญและเครื่องมือในการกำจัดแมลงสาบอย่างมีประสิทธิภาพ

โปรดจำไว้ว่า การกำจัดแมลงสาบอาจต้องใช้ความเพียรพยายามและการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ