บทความน่ารู้

บริษัท ทีพี บักส์ แอนส์ ซีซีทีวี จำกัด
รวบรวมบทความที่น่าสนใจ เกี่ยวกับปลวก แมลงพาหะ ฯลฯ

บทความ

บทความเกี่ยวกับปลวกสามารถอธิบายเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของปลวก, พฤติกรรม, การเจริญเติบโต,
สารเคมีที่ใช้ในการกำจัดปลวก, ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีปลวกเข้ามาอยู่ในบ้านหรือสถานที่อื่น ๆ,
วิธีป้องกันปลวก และวิธีการกำจัดปลวกอย่างมีประสิทธิภาพ