สำรวจหน้างานฟรี
TP BUGS AND CCTV

วางท่อป้องกันและอัดน้ำยา-กำจัดปลวก

การวางท่อป้องกันปลวก เนื่องจากบ้านเราในอนาคตไม่สามารถเข้าไปฉีดปลวกหรือฉีดแมลงได้ต้องจำเป็นที่จะต้อง
ใช้วิธีการวางท่อเพื่อให้มีซ่องเซอร์วิส ในการอัดน้ำยาเข้าท่อ เพื่อส่งน้ำยาเคมีเข้าไปกำจัดปลวก หรือแมลงที่อยู่ในบ้านเรา
การวางท่อควรวางตอนไหน สำรับบ้านสร้าใหม่ กำลังเริ่มเทคาน ควรรีบเลยเนื่องจากบ้านสร้างใหม่ ทางเรา ออกแบบให้ฟรี
ท่อที่ใช้ เดินท่อ PN10 หรือ ท่อ HDPE  (ท่อสีดำคาดฟ้า) เกรด A ขนาด 20 มม.ตามแนวคานในอาคารบริษัทฯ  รับประกัน 3 ปี
นับจากวันที่ทำบริการครั้งแรก จะเข้าตรวจเช็ค 6 เดือน/1 ครั้งและฉีดสนามให้ 1 ครั้งหากมีปัญหา ในระหว่างรับประกัน
บริษัทฯ จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ภายในไม่เกิน 48 ชั่วโมง และไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มทั้งสิ้น ตลอดอายุสัญญา 3ปี


หัวจ่ายน้ำยา (สปิงเกอร์) แบบปีกผีเสื้อพลาสติก ระยะห่างไม่เกิน 1 เมตร ตลอดแนวท่อภายในทั้งหมด

ยึดท่อด้วยอุปกรณ์แค้มรัดท่อ ยิงด้วยตะปูลมคอนกรีดวางระยะห่าง ไม่เกิน 1 เมตร

เมืองานเสร็จแล้วเก็บท่อปิดหัวอย่างดีให้เรียบร้อยหัวอัดน้ำยาจากด้านนอกอาคาร พร้อมฝาปิด

ครั้งแรกบริการ ฉีด-อัด น้ำยาเคมีลงดินเต็มพื้นที่ ในอัตรา 5 ลิตร /1 ตารางเมตร
การวางท่อตามแนวคาน เราออกแบบให้ฟรี