สำรวจหน้างานฟรี
TP BUGS AND CCTV

บริการวางท่อป้องกัน-กำจัดปลวก

การวางท่อกำจัดปลวกก่อนสร้างบ้านหรืออาคาร เป็นระบบการวางท่อเพื่ออัดสารเคมีผ่านแนวคานคอ
ช่วยป้องกันการคุกคามของปลวกทั้งจากภายในและภายนอกสถานที่ได้อย่างทั่วถึง
การอัดน้ำยายังสามารถทำผ่านหัวจ่ายที่อยู่นอกตัวอาคาร
ทำให้รักษาความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยและไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง

ระบบ วางท่อปลวก ถือเป็นการวางแนวทางการป้องกันปลวกใต้ดินที่จะขึ้นจากพื้นดินสู่ภายในตัวอาคาร
เมื่ออัดน้ำยาผ่านเข้าท่อปลวก น้ำยาจะกระจายตามหัวปล่อยน้ำยา หรือ หัวสปริงเกอร์
ครอบคลุมเต็มพื้นที่ของใต้พื้นดินอาคาร ทำให้สามารถลดความเสี่ยงการบุกรุกของปลวกที่เข้ามาในอาคารได

การวางระบบท่อปลวกควรเริ่มทำตอนไหน?

การวางระบบท่อปลวกนี้ ควรเริ่มทำตั้งแต่อาคารที่กำลังก่อสร้าง
หรือช่วงที่ดำเนินการเทคอนกรีตคานคอดินเรียบร้อยแล้ว เพราะการติดตั้งท่อปลวกนั้น
จะต้องเดินท่อตามแนวคานคอดิน ด้วยท่อที่ทนต่อสารเคมี และติดตั้งหัวปล่อยน้ำยา หรือหัวสปริงเกอร์ทุกระยะ ตามแนวของท่อที่ติดตั้งไว้

ปลวก เป็นแมลงที่จัดได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ สามารถสร้างความเสียหายรุนแรงให้แก่ บ้าน อาคาร รวมถึงวัสดุข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบ
เนื่องจากปลวกเป็นแมลงที่ต้องการอาหารในการดำรงชีวิต ที่มีเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบสำคัญของอาหาร

ข้อดีสำหรับการวางระบบท่อปลวก
1. ไม่ต้องทำการเจาะพื้นบ้าน อาคาร เพื่ออัดน้ำยาลงดิน จึงทำให้พื้นอาคารสวย ๆ ไม่เกิดความเสียหาย ไม่มีตำหนิ
2. ไม่ต้องยุ่งยากในการขนย้าย ข้าวของเครื่องใช้ หากต้องเจาะพื้นบริเวณนั้น ในการอัดน้ำยาลงดิน
3. ไม่ต้องทนรบกวนกับกลิ่นของน้ำยาภายในอาคาร
4. ไม่มีต้องสัมผัสกับน้ำยาที่อาจปนเปื้อนภายในอาคาร
5. น้ำยาที่อัดตามท่อปลวกสามารถกระจายน้ำยาได้ดีและทั่วถึงกว่า การเจาะพื้นอาคารเพื่ออัดน้ำยา